NOTEIKUMI

1. Piegāde tiek veikta 4 stundu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas vai citā, klienta norādītajā laikā.
2. Piegāde Rīgā, Pierīgā (35 km no Rīgas robežām) un Liepājā darba dienās plkst. 8.00–20.00, sestdienās 10.00–14.00.
3. Maksa par piegādi: Rīgā – 7.50 EUR, Pierīgā – 10 EUR un Liepāj;a 3,50 EUR.
4. Piegādes laiku privātpersonu dzīvesvietā precizējam, iepriekš sazinoties ar saņēmēju.
5. Pasūtījuma piegāde notiek, tiklīdz ir saņemta pasūtījuma apmaksa.
6. Visi Queens’ Flowers klienti, veicot pasūtījumu, uz norādīto e-pastu saņem elektroniski sagatavotu rēķinu, kas derīgs bez paraksta.
7. Pasūtījumā uzrādīto datu atbilstība ir pasūtītāja atbildība. Konstatējot kļūdainu informāciju, sazināmies ar pasūtītāju, lai vienotos par situācijas risinājumu.
8. Atkārtota piegāde vai piegāde uz citu adresi neietilpst piegādes sākuma cenā.
9. Ja vēlaties, lai pasūtījumu piegādā pasūtīšanas dienā, pasūtījums jāveic un jāapmaksā darbdienās līdz plkst. 16.00, sestdienās, svētdienās – līdz 13.00.
10. Ja saņēmējs ziedu piegādes laikā nav norādītajā adresē, ziedi tiek nogādāti atpakaļ uz salonu. Sazināsimies ar pasūtītāju atkārtoti, lai vienotos par jaunu piegādes laiku, taču par to jāveic atkārtota piegādes samaksa. Pasūtījums tiks piegādāts atkārtoti tikai pēc otrreizējas piegādes samaksas saņemšanas.
11. Ja Queens’ Flowers nepiegādā sūtījumu 4 stundu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža (ņemot vērā Queens’ Flowers darba laiku) vai nepiegādā klienta izvēlētajā laikā, klients ir tiesīgs savu pasūtījumu atsaukt un saņemt atpakaļ iemaksāto naudas summu.
12. Pasūtījuma formā norādītā informācija izmantojama vienīgi izvēlētā pakalpojuma nodrošināšanai.
13. Queens’ Flowers garantē saņemto personas datu apstrādi, uzglabāšanu un neizpaušanu trešajām personām atbilstoši Latvijas Republikas likumos un tiesiskajos aktos noteiktajām prasībām.
14. Pasūtījumu pieņemšanas brīdī saņemtās apmeklētāju un pircēju e-pasta adreses, telefonu numuri un pasta adreses tiks izmantotas tikai un vienīgi saziņai ar pakalpojumu pasūtītāju un to saņēmēju.
15. Visi strīdi un pretenzijas tiek risinātas savstarpēju pārrunu ceļā ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas. Pretenzija ir jāiesniedz rakstveidā. Ja strīdu neizdodas atrisināt pārrunu ceļā, tas risināms Latvijas Republikas tiesā likumos un tiesiskajos aktos noteiktajā kārtībā.
16. Ziedu lāžu un buķešu attēliem ir tikai informatīvs raksturs, ziedi var mainīties atkarībā no sezonā pieejamā ziedu klāsta. Queens’Flowers saviem klientiem piegādā ziedus, kas ir tik pat skaisti vai vēl skaistāki nekā www.queensflowers.lv mājaslapā publicētajos attēlos.

17. Privātuma Politika
Ar šo apliecinu, ka SIA Queens Flowers SIA, reģ. Adrese Nr.40103965041 Hanzas 4-16, Rīga, Latvija, LV-1010 ir mani informējis par sekojošo:
17.1. Datu apstrādes nolūks – Veikt ziedu un dāvanu piegādi norādītajai personai uz norādīto adresi; noskaidrot ar ziedu un dāvanu piegādi piegādes detaļas ; Sazināties ar Jums vai ar personu, kam tiks nogādāts sūtījums gadījumā, ja saņēmējs nav norādītajā adresē, norādītajā laikā; Informācijas e-pastu nosūtīšana klientam, ja esat piekritis saņemt no mums
17.2. Datu glabāšanas ilgums (termiņš) – 5 gadi, pēc tam dati tiek dzēsti manuāli .
17.3. Datu apstrādes tiesiskais pamats – piekrišana
17.4. Datu sūtīšanu uz trešas pasaules valsti – nav
17.5 Profilēšana – nav
17.6. Datu subjekta ir tiesības piekļūt saviem datiem, iepriekš sazinoties ar Pārzini pa e-pastu [email protected] , tos labot, dzēst un pieprasīt to apstrādes ierobežošanu, vai pret iebilst datu turpmāku apstrādi, ja tam ir likumīgs Pamats;
17.7. Datu subjektam ir tiesības uz datu pārnesamību;
17.8 Datu subjketam ir tiesība atsaukt savu piekrišanu ;
17.9. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu Valsts Inspekcijā.